Finančno svetovanje

Finančno svetovanje

V sklopu finančnega svetovanja nudimo strokovno podporo pri iskanju možnih virov financiranja, izvedbo skrbnih pregledov poslovanja (finančna analiza podjetja, pregled investicij in njihovega financiranja), izvedbo neodvisnih pregledov poslovanja za banke (Independent Business Review – IBR) idr. Skupaj lahko najdemo popolno rešitev, ki ustreza vašim zahtevam.

Svetovanje pri nakupu in prodaji podjetij (M&A)

Nakup in prodaja podjetij se obravnava diskretno v okviru upravljanja podjetij. Lahko se zanesete na učinkovit postopek izvedbe procesa, kjer vam nudimo podporo od iskanja potencialnih kupcev oz. tarč in vrednotenja podjetja do zaključka transakcije. Storitev strukturiramo v skladu z vašimi potrebami in poskrbimo, da je pokrit tudi davčni in pravni vidik transakcije.

Svetovanje pri prestrukturiranju

Svetujemo pri ukrepih finančnega prestrukturiranja podjetij bodisi v postopku prostovoljne poravnave (reprogrami dolgov, nižanje obrestnih mer itd.) bodisi v postopku v okviru insolvečne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava). V skladu z določili ZFPPIPP nudimo izdelavo načrta finančnega prestrukturiranja (NFP) in izdelavo mnenja na že izdelan NFP. Pomagamo vam tudi pri pogajanjih z upniki. Z veseljem vam bomo pomagali doseči cilj dolgoročne finančne stabilnosti poslovanja.